در حال انتقال به بانک ... processing...

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران سال 1398

06 تیر 1400 | 15:50
نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران سال 1398
نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران سال 1398

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران سال 1398

شرکت ماهان کابل امیر تولید کننده انواع سیم و کابلهای مسی،آلومینیومی  و خودنگهدار دارای تاییدیه توانیر ،استاندارد و گواهینامه  IMS می باشد.


All Right’s Reserved | Designed by Nonegar Pardazesh

تصاویر