اخبار و اطلاعیه ماهان کابل

کابل خودنگهدار 25+25+70+70*3 به وندورلیست استان خراسان رضوی پیوست

کابل خودنگهدار تاسطح مقطع25+25+70+70*3 در وندورلیست توزیع برق استان خراسان رضوی قرار گرفت. شرکت ماهان کابل امیر تولید کننده انواع سیم و کابلهای مسی،آلومینیومی و خودنگهدار که دارای تاییدیه توانیر ، گواهینامه IMS و استاندارد می باشد. …

کابل خودنگهدار25+25+70+70*3 به وندورلیست توزیع استان کردستان پیوست

وندورلیست توزیع برق استان کردستان کابل خودنگهدار تا سطح مقطع 25+25+70+70*3 در وندور لیست توزیع برق استان کردستان قرار گرفت.شرکت ماهان امیر تولید کننده انواع سیم و کابلهای مسی،آلومینیومی وخودنگهدار دارای نشان استاندارد ، تاییدیه توانیر و گواه…

کابل خودنگهدار 25+25+70+70*3به وندورلیست توزیع برق استان گیلان پیوست

وندورلیست توزیع برق استان گیلان(کابل خودنگهدار) کابل خودنگهدار تاسطح مقطع 25+25+70+70*3 در وندورلیست توزیع برق استان گیلان قرار گرفت. شرکت ماهان کابل امیر تولید کننده انواع سیم و کابلهای مسی،آلومینیومی و خودنگهدار که دارای تاییدیه توانیر ، گ…

ماهان کابل امیر به وندور لیست توزیع برق استان قزوین پیوست

کابل خودنگهدار شرکت ماهان کابل امیر با سطح مقطع 25+25+70+70*3 و زمینی با سطح مقطع 300*1 در وندور لیست توزیع برق استان قزوین قرار گرفت.

کابل 25+25+70+70*3خودنگهدار و کابل 300*1 آلومینیومی به وندورلیست توزیع برق نواحی تهران پیوست

کابل خودنگهدار تا سطح مقطع 25+25+70+70*3 و کابل آلومینیومی تا سطح مقطع 300*1 در وندورلیست توزیع برق نواحی تهران قرار گرفت. شرکت ماهان کابل امیر تولید کننده انواع سیم و کابلهای مسی،آلومینیومی و خودنگهدار که دارای تاییدیه توانیر ، گواهینامه IMS …

کابل 25+25+70+70*3 خودنگهدار وکابل 300*1 آلومینیمی به وندورلیست توزیع برق استان مازندران پیوست

وندور لیست توزیع برق استان مازندران کابل خودنگهدار تا سطح مقطع 25+25+70+70*3 و کابل آلومینیومی تا سطح مقطع 300*1 در وندور لیست توزیع برق استان مازندران قرار گرفت.(شرکت ماهان کابل امیر تولید کننده انواع سیم و کابلهای آلومینیومی،مسی و خودنگهدا…

ماهان کابل امیر به وندورلیست توزیع برق استان گلستان پیوست

شرکت ماهان کابل امیر تولید کننده انواع سیم و کابلهای آلومینیومی ،مسی و خودنگهدار به وندور لیست توزیع برق استان گلستان پیوست.

ماهان کابل امیر به وندور لیست توزیع برق استان البرز پیوست

شرکت ماهان کابل امیر تولید کننده انواع سیم و کابلهای مسی ،آلومینیومی و خودنگهدار به وندور لیست شرکت توزیع برق استان البرز پیوست.

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران به پایان رسید

با سپاس از همراهی شما عزیزان بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران با حضور گرم همراهان و میهمانان عزیز و گرامی شرکت ماهان کابل امیر به پایان رسید. …

تایدییه کابلهای آلومینیومی خودنگهدار تا سطح مقطع 25+25+70+70*3

دریافت تاییدیه شرکت مدیریت تولید ،توزیع و انتقال نیروی برق ایرانتولید کابل های آلومینیومی خودنگهدار تا سطح مقطع 25+25+70+7*3در (شرکت ماهان کابل امیـــــــر) تایدییه کابلهای آلومینیومی خودنگهدار تا سطح مقطع 25+25+70+70*3 …