تولید کابلهای هوایی آلومینیومی خودنگهدار

با سلام 📣قابل توجه همراهان گرامی 🔶به اطلاع میرسانیم کابلهای هوایی آلومینیومی خودنگهدار از اول ماه آینده موجود میباشد.