نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

بدینوسیله از شما سروران گرام دعوت به عمل می آید تا از غرفه شرکت ماهان کابل امیـــــــــــــر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران بازدید فرمایید. مایه افتخار این شرکت است که با ارائه محصولات مســــی و آلومینیمــــی در خد…