ماهان کابل امیر به وندور لیست توزیع برق خوزستان پیوست

اطلاعیه با سلام خدمت همراهان و همکاران گرامیماهان کابل امیر به وندور لیست توزیع برق استان خوزستان پیوست و به زودی به وندرو لیست استان های تهران بزرگ البرز ،مازندران و... خواهد پیوست. …