یکی از جدول های مهمی است که هنگام کابل کشی باید مورد توجه دوستان قرار بگیرد.
جدول محاسبه سطح مقطع کابل است.

در این پست در مورد سطح مقطع سیم و کابل شما را آگاه خواهیم کرد، اگر میخواهیم کابل کشی را در مکانی انجام دهیم پیشنهاد می شود حتما نگاهی به جدول محاسبه سطح مقطع کابل ها بیاندازید و طبق مسافتی که دارید با استفاده از  این جدول ، سیم و کابل مورد نظر تان را انتخاب نمایید این مسئله به کیفیت و بهبود کارایی کارتان کمک زیادی میکند.

جدول محاسبه سطح مقطع کابل براساس مسافت

همانطور که شما هم میدانید بیشترین نوع سیم و کابل از لحاظ جنس رسانا، مس و آلومینیم هستند و در این جدول، هردو رسانا را مورد بررسی قرار داده ایم تا بسته به نوع سیم و کابلی که دارید حداکثر جریان مجاز تان را بررسی کنید.